การทำเว็บยุคใหม่ Responsive Web Design

วันนี้มีโอกาสดีเลยทำวีดีโออธิบายเรื่อง การทำเว็บยุคใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Responsive Web Design ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บที่คำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าที่มีการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์ เป็น  Smart Phone และ Tablet มากขึ้นมหาศาล โดยการอธิบายเป็นวีดีโอน่าจะเข้าใจง่ายกว่า โดยเนื่อหาตอนนี้จะพูดถึงการดูว่าเว็บไหนเป็น Responsive Web Design ก็สามารถดูได้ง่ายๆ ผ่าน Web Browser (ซึ่งโอกาสต่อไปจะพูดถึง) สังเกตุจากกราฟจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมว่า “ หากไม่ปรับตัว หรือปรับตัวไม่ทัน ยักษ์ก็ล้มได้ ”

600px-Usage_share_of_web_browsers_(Source_StatCounter).svg

ว่ากันต่อเรื่องวีดีโอ ถามว่าการดูว่าเว็บเราเป็น Responsive Web ทำไมถึงสำคัญ เพราะ 6 ใน 10 คนที่เปิดมาดูเว็บเราจะออกทันทีหากเว็บเราไม่เป็น Responsive Web Design งั้นมาดูกันว่าดูกันอย่างไร…