ติดตั้งระบบ POS @ Pain Perdu

ร้าน Pain Perdu CentralWorld (เซ็นทรัลเวิลด์)