โปรแกรมขายหน้าร้านPOS

โปรแกรมขายหน้าร้านPOS

หรือระบบเก็บเงินหน้าร้านในธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันนั้น เราสามารถหาเครื่องได้โดยทั่วไป ทั้งเครื่องที่เป็นระบบสัมผัส หรือเครื่องธรรมดาที่ใช้ Keyboard แต่สิ่งที่สำคัญกลับไม่ใช่ระบบ Hardware หรือตัวเครื่อง

***แต่ที่เป็นหัวใจ คือ ระบบเก็บเงิน หรือ Software ที่ส่วนใหญ่ระบบนี้ในท้องตลาด กลับไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ของลูกค้า

สาเหตุมาจากความแตกต่าง หลากหลาย ในแต่ละธุรกิจ ที่จะใช้งาน Fuction ต่างๆ ไม่เหมือนกัน ระบบที่มีอยู่เดิมพยายามเขียนคลอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

แต่ในความเป็นจริงไม่อาจทำได้ บาง Fuction ที่มีไม่ได้ใช้งาน ส่วน Fuction ที่ต้องการกลับไม่มี หรือการใช้งานก็ยุ่งยาก

***ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาระบบ โปรแกรมขายหน้าร้านPOS

ให้ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

ถ้าคุณมองหา เครื่องเก็บเงินหน้าร้าน POS ที่ตอบสนองการใช้งานมากขึ้นในธุรกิจคุณ เราคือคำตอบ…


 

วีดีโอตัวอย่าง…การสาธิตการใช้ระบบ โปรแกรมขายหน้าร้านPOS