สำหรับเราลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราออกแบบเว็บไซต์ และทำการตลาดออนไลน์ให้นั้น พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงลูกค้าที่มาว่าจ้างเราทำงานเท่านั้น แต่เราถือว่าพวกเขาคือ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” โดยมีพันธะสัญญาว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำงานด้วย “เราในฐานะหุ้นส่วน จะช่วยเหลือกันให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เพราะนั่นก็คือ ความสำเร็จของเราเช่นเดียวกัน”

[SlideDeck2 id=129 ress=1]