โปรแกรมขายหน้าร้านPOS

โปรแกรมขายหน้าร้านPOS หรือระบบเก็บเงินหน้าร้านในธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันนั้น เราสามารถหาเครื่องได้โดยทั่วไป ทั้งเครื่องที่เป็นระบบสัมผัส หรือเครื่องธรรมดาที่ใช้ Keyboard แต่สิ่งที่สำคัญกลับไม่ใช่ระบบ Hardware หรือตัวเครื่อง ***แต่ที่เป็นหัวใจ คือ ระบบเก็บเงิน หรือ Software ที่ส่วนใหญ่ระบบนี้ในท้องตลาด กลับไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ของลูกค้า สาเหตุมาจากความแตกต่าง หลากหลาย ในแต่ละธุรกิจ ที่จะใช้งาน Fuction ต่างๆ ไม่เหมือนกัน ระบบที่มีอยู่เดิมพยายามเขียนคลอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงไม่อาจทำได้ บาง Fuction ที่มีไม่ได้ใช้งาน ส่วน Fuction …