โปรแกรมขายหน้าร้านโชว์ห่วย ฟรีและดี มีในโลกไหม

  จากกระทู้ในพันทิพย์ที่ถามกันถึงเรื่อง โปรแกรมขายหน้าร้านโชว์ห่วย, โปรแกรมขายหน้าร้าน POS วันนี้เราจะมีคุยเรื่องนี้กัน….. ในมุมของคนผลิตโปรแกรมขายหน้าร้าน POS แล้วบอกได้เลยครับว่า ฟรีด้วย และดีด้วย มันไม่มีอยูจริงในโลกนี้ครับ…เพราะมูลค่าของ เจ้าโปรแกรมขายหน้าร้าน POS นั้นมันมีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Hardware เครื่องคิดเงิน และระบบ Software ที่มีประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น ระบบสต๊อกสินค้า, ระบบรายงาน วิเคราะห์ยอดขาย, พิมพ์ใบสั่งอาหารเข้าห้องครัว, ระบบเงินสดเข้าออก, ระบบภาษี …

โปรแกรมขายหน้าร้านPOS

โปรแกรมขายหน้าร้านPOS หรือระบบเก็บเงินหน้าร้านในธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันนั้น เราสามารถหาเครื่องได้โดยทั่วไป ทั้งเครื่องที่เป็นระบบสัมผัส หรือเครื่องธรรมดาที่ใช้ Keyboard แต่สิ่งที่สำคัญกลับไม่ใช่ระบบ Hardware หรือตัวเครื่อง ***แต่ที่เป็นหัวใจ คือ ระบบเก็บเงิน หรือ Software ที่ส่วนใหญ่ระบบนี้ในท้องตลาด กลับไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ของลูกค้า สาเหตุมาจากความแตกต่าง หลากหลาย ในแต่ละธุรกิจ ที่จะใช้งาน Fuction ต่างๆ ไม่เหมือนกัน ระบบที่มีอยู่เดิมพยายามเขียนคลอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงไม่อาจทำได้ บาง Fuction ที่มีไม่ได้ใช้งาน ส่วน Fuction …