วีธีคิดสินค้า บริการ ธุรกิจ หรือโปรเจ็คด้วยคำถาม why และสื่อสารออกไปให้ประสบความสำเร็จ

วีธีคิดสำคัญมาก เพราะเป็นการเริ่มต้นการลงมือทำของทุกสิ่ง

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=YxJ5k7ukSE8″ loop=”yes”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + eighteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.